Thursday, June 26, 2008

शब्द माझे...(गझल)

गज़ल लिहीण्याचा प्रयत्न पहील्यांदाच केलायं.....माझी पहीली गज़ल कशी वाटते ते जरुर सांगा

वृत्त:-गागालगा गागालगा गा

...प्रेमसरी...

Tuesday, June 17, 2008

पाऊस...असाच काहीसा...

एका तरुण मुलाच्या point of view ने लिहीलेली कविता...बघा कसा वाटतोय प्रयत्न