Tuesday, June 17, 2008

पाऊस...असाच काहीसा...

एका तरुण मुलाच्या point of view ने लिहीलेली कविता...बघा कसा वाटतोय प्रयत्न

1 comment:

BinaryBandya™ said...

इतका उशीर क्यू किया तुमने !!! :D

मस्त आहे कविता...