Tuesday, November 8, 2011

"आठवांचा आकांत"

आठवणीतले काही क्षण,
पसरलेले असतात असेकाही मनभर...
कितीही पुसायचे म्हटले तरी...
भेटतातच कधीतरी...
कुठल्यशा वळणावर....
विसरायला लावतात...
आपलेच अस्तित्व...
मनातला रंग वेगळाच होतो...
काहीतरी दाटुन येत गहिर...गडद....
विरून जातो आपणही...त्या रंगात....
कसलच भान राहत नाही....
मौन पांघरून स्तब्ध होतो आपण...
असे जसे..कधी काही बोललोच नाही....
निःशब्दाच्या जगात पोहचतो....
श्रांत...निवांत...एकांतात....
मनात इतका आठवांचा आकांत उधाणलेला असताना..

...सई

No comments: