Monday, August 20, 2007

आठवतंय गं सये मला....
1 comment:

Sandip said...

आठवतंय गं सये मला
आपण चांदण्या रातीत भेटलेलो
माझ्यासाठी मात्र तुझ्या मिठितच चांदणं दाटलेलं.............

अतिसुंदर .............
खुप छान आहे!
आवडली कविता खुप!