Friday, August 24, 2007

तुझ्याविना........3 comments:

Abhijit Galgalikar said...

mast jhalay blog .... [:)]

deepanjali said...

जे आपल्याला आवडते ते इतरांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
असा लहानसा प्रयत्न आहे.म्हणूनच मला वाटते .
की तू सूद्धा आमच्या अड्डयात सामील व्हावे .
एकदा येऊन पहा आमच्या ब्लोग अड्डयावर (www.blogadda.com)

yog said...

"तुझ्याविना........"...


chaan aahe kavita.....kharach khup fda vachali mi teva thodifaar kadali mala...