Tuesday, May 20, 2008

...अफाट प्रेम...

3 comments:

amrish said...

हेलो सई
खूपच छान कविता आणि

एक कविता तूझय़ासाठी,

मनामधय़े असू दय़ावा
एक आठवणीचा कपपा
महणजे हवं तेवहा मारता येतात
दूर गेलेलय़ांशी गपपा

सुप्रिया पाटील said...

Thanx Amrish...

आणि मी नेहमीच जपते आठवणी[:)]

patel's said...

Thnx...
Well..
Which books of marathi litreature u consider worth reading??