Thursday, November 20, 2008

"भुतकाळाचे काजळ"

माझ्या डोळ्यात सदा
असे तुझाच दरवळ...
जणू ल्यायले मी,
भुतकाळाचे काजळ...!

मनातही सारखा
असे तुझाच चेहरा...
तुझा आठवांचा जणु
मजवर आहे पहारा...!

कसा रे हा आपुल्य़ा
प्रेमाचा हा असा डोह...
दुर सारलो गेलो तरी
देई वेदना नेहमी दाह..!

...सई

2 comments:

Bharat said...

Mast kavita ahe...

http://my.opera.com/bharatbanate

Innocent Warrior said...

खूपच छान!!