Saturday, March 14, 2009

प्रकाश..

वृत्त-ओवी

प्रकाशाची भिती
का गं सखे मनी
दिशेची शाश्वती
प्रकाशात...!

अंधारात असे
गुढतेची साथ
सोड उगा यत्न
गुंतण्याचा...!

अंधारात साथ
फ़क्त एकांताची
नसे सावालीही
सोबतीला...!

प्रकाश किरणे
ओढुन घे सखे
दिशा गं प्रत्येक
सापडेल...!

धडपडण्याची
असे सदा भिती
निराधार वाटे
अंधारात...!

उजेडात जरी
नसला साथी
आधार असतो
प्रकाशाचा...!

...सई(सुप्रिया पाटील)

No comments: