Saturday, March 14, 2009

आसूंच्या पल्याड..... देखणं हासणं.....|

दुःख मनातलं....मनातच ठेवणं...
त्यावर सुखाच....पांघरुण घालणं...
असच गं सखे....आपलं झुरणं...
आसूंच्या पल्याड..... देखणं हासणं.....|

भरारी घेताना...दिशा शोधणं...
अडखळलो तरी...क्षितिज गाठणं...
असच गं सखे...सारं जुळवणं...
आसूंच्या पल्याड..... देखणं हासणं.....|

दुःखावर सखे....सुख गोंदणं...
आकाशी इवल्या...पसरावं चांदणं ....
हाच विचार...सतत जगणं...
आसूंच्या पल्याड..... देखणं हासणं.....|

....सई(सुप्रिया पाटील)

[मुळ कविता-चैताली आहेर http://chaitalikavita.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html--या कवितेला रिप्लाय म्हणुन मी ही कविता लिहीली.]

No comments: