Wednesday, July 13, 2011

पाऊस आणि आठवण...

पावसाळी

चिंब मन

ओलसर

आठवण...


मनातल्या

आभाळात

दाटलेली

आठवण...


आसवांची

वाट होते

बरसते

आठवण...


विरहात

आस देते

जलधार

आठवण...


चिंब ओल्या

चाँदराती

विझलेली

आठवण...

...सई

No comments: