Tuesday, June 7, 2011

"सोनमोहर"

संध्याकाळी बाहेर पडल्यावर,
रस्त्याच्या दुतर्फ़ा असलेला "सोनमोहर" नजरेत आला,
संपुर्ण सोनेरी झालेलं ते झाड...
अन खाली रस्त्यावर पडलेला त्याच्या पिवळाधम्मक सडा.....
चैत्रात असच होतं त्याच...दरवर्षीच....
पण यावर्षी बघितल्यावर तुच आठवलास....
चैत्रात फ़ुलणार्‍या सोनमोहरासोबत तुही ह्यावेळेस फ़ुलला होतास.....
मावळतीच्या उन्हात जसा तो अजुनच तेजाळलेला वाटतो...
तसा तुही आता वाटतोस...
त्याचा येणारा उबदार गंध तुझ्या श्वासांची आठवण देत होता....
पुर्वी अगदीच कोमेजला होतास...
अगदीच रखरखीत झाला होतास....
जसा सगळा बहर ओसरून गेलेला सोनमोहर...
तुझ्या तशा असण्याची आठवणही नकोशी होते.....
तस तुला ऊन आवडत नाहीच.....
सोनमोहरही नसेल आवडत....
पण मला मात्र तु हल्ली त्या सोनमोहरासारखाच भासतोस.....
प्रफ़ुल्लीत....
गंधाळलेला...
उबदार....

....सई

2 comments:

संदीप सुरळे said...

गुलमोहर आणि सोनमोहर सोबत असले तर किति सुंदर दिसेल ना?

महेश सावंत said...

khup chaan aahe