Saturday, August 16, 2008

एकटा

या जगाचा रे मित्रा
हा वेडा नियम आहे
एकटे येऊन सार्यांस
एकटेच जाणे आहे

सार्यांनाच शाप येथे
असे एकलेपणाचा
तू हा असा एकटा
कुणी असे गर्दीतही एकटा

नको वेळ दवडू व्यर्थ
मूळ शोधण्या एकटेपणाचे
त्यापेक्षा अनुभव आयुष्य
शोध नवे मार्ग जगण्याचे

.....सई(सुप्रिया पाटील)

No comments: