Sunday, August 24, 2008

तू ये....

वेड्या भावनांना
वाट करुन देण्या...
अमुर्त प्रेमाला
मुर्तता देण्या....
माझ्या सुरांत
सुर जुळवण्या...
माझ्या मनाचा
ठाव गं घेण्या....
न बोलता काही
फ़क्त नजरेने
गुज करण्या...
मलाच मजपासुन
चोरण्या..सये तू ये....

...सई

1 comment:

संदीप सुरळे said...

Kiti aart aani sunder kavita ahe supade....wah wah...dil khush ho gaya...kip doing..